Danh mục nhận-trả hồ sơ qua Bưu chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN
 GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI THỰC HIỆN
VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Công văn số 115/BHXH-TNTKQTTHC  ngày 06/02/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi)
 
1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 
STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng
thực hiện
Tiếp nhận
 hồ sơ
Trả kết quả giải quyết
1 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Tổ chức X X
2 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Tổ chức X X
3 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tổ chức X X
4 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Cá nhân   X
5 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Cá nhân   X
6 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Tổ chức X X
Cá nhân   X
7 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Cá nhân X  
 
2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp sổ, thẻ
 
STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng
thực hiện
Tiếp nhận
 hồ sơ
Trả kết quả giải quyết
1 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 Tổ chức X X
Cá nhân X X
2 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Tổ chức X X
Cá nhân X X
 
3. Thủ tục hành chính lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 
STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng
thực hiện
Tiếp nhận
 hồ sơ
Trả kết quả giải quyết
1 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội một lần của những năm trước.  Cá nhân X  
2 Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh. Cá nhân X  
3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Cá nhân X  
4. Thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng
thực hiện
Tiếp nhận
 hồ sơ
Trả kết quả giải quyết
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Tổ chức X X
2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Tổ chức X X
Cá nhân X  
3 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức,phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản,tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tổ chức X X
4 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Cá nhân X  
5 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Tổ chức X X
6 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Cá nhân X  
7 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Tổ chức X X
Cá nhân X  
8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã Tổ chức X X
Cá nhân X  
9 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư Cá nhân X  
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Tổ chức X X
Cá nhân X  
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Cá nhân X  
12 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Cá nhân X X
13 Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội Cá nhân X X
14 Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Cá nhân X  
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Cá nhân X  
 
5. Thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
 
STT Tên thủ tục hành chính Đối tượng
thực hiện
Tiếp nhận
 hồ sơ
Trả kết quả giải quyết
1 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế   Cá nhân X  
2 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Tổ chức X X
3 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  Tổ chức X X
 
Ghi chú:
  1. Quy định thực hiện tiếp nhận hoặc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được đánh dấu (X);
  2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi không quy định tại Danh mục này cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết theo quy định hiện hành.
  • Văn bản

1686/BHXH-KTTN

Báo cáo tình hình nợ đọng và chấp hành đóng nộp BHXH, BHTN, BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:17 | lượt tải:11

DS

Danh sách nâng bậc lương thường xuyên và PCTNVK tháng 11/2019

Lượt xem:87 | lượt tải:37

4116/BHXH-BT

V/v thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động

Lượt xem:78 | lượt tải:7

1534/BHXH-KTTN

Triển khai thực hiện công văn số 3045/BHXH-BT và 3046/BHXH-BT

Lượt xem:497 | lượt tải:254

1532/QĐ-BHXH

Quyết định v/v thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về lao động...

Lượt xem:90 | lượt tải:30

533/LĐLĐ

V/v thực hiện quyền của tổ chức Công đoàn trong việc xử lý về hình sự...

Lượt xem:44 | lượt tải:7

3762/BHXH-CSXH

V/v thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người bị phạt tù giam

Lượt xem:86 | lượt tải:11

23/HD-CĐCS

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019)

Lượt xem:1618 | lượt tải:45
Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây