Đại lý Thu huyện Đức Phổ

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI       Phụ lục 01  
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC PHỔ          
               
THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
       
STT Khối/ Loại hình
Đại lý thu 
Điểm thu Họ và tên Điện thoại liên hệ Địa chỉ điểm thu
Số nhà/ thôn/ tổ  Xã/ phường/ thị trấn  Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố 
I UBND xã            
1 UBND Phổ Cường Tại nhà riêng Trần Thị Kim Mai 0907855253 thủy thạch Phổ Cường Đức Phổ
Tại UBND Phổ Cường Nguyễn Hữu Nam 0988655731 Nga Mân Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Khánh Dư 01684056366 Nga Mân Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Võ Thị Xuân Tươi 01658272229 Thanh Sơn Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Nhân 0941386359 Thủy Thạch Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Phan Thị Nhung 01675357195 Mỹ Trang Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Bùi Thị Thanh Xuân 01699955131 Nga Mân Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Thị Việt Hà 01692657428 Xuân Thành Phổ Cường Đức Phổ
Tại nhà riêng Võ Thanh Tùng 01699995159 Bàn Thạch Phổ Cường Đức Phổ
2  UBND Phổ Hòa Tại nhà riêng Nguyễn Thị Thúy Kiều 0916047759 Hòa Thạnh Phổ Hòa Đức Phổ
Tại UBND Phổ Hòa Võ Thị Kim Anh 01664967331 Hòa Thạnh Phổ Hòa Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Hòa 0977697054 Hòa Thạnh Phổ Hòa Đức Phổ
Tại nhà riêng Đỗ Thị Lưu Ly 0917983294 Nho Lâm Phổ Hòa Đức Phổ
Tại nhà riêng Cao Văn Đông 0964221144 An Thường Phổ Hòa Đức Phổ
3 UBND Phổ Nhơn Tại Nhà riêng Phan Thị Minh Thủy 0982303627 An Lợi Phổ Nhơn Đức Phổ
Tại UBND Phổ Nhơn Nguyễn Ngọc Dược 0972375785 An Lợi Phổ Nhơn Đức Phổ
Tại nhà riêng Lê Hoàng Nhân 0905531379 An Điền Phổ Nhơn Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Thị Liễu 0979251074 An Điền Phổ Nhơn Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Văn Bảy 1652747981 Bích Chiểu Phổ Nhơn Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Thị Mỹ Trang 0962836132 Nhơn Tân Phổ Nhơn Đức Phổ
Tại nhà riêng Phạm Thọ 01676832526 Nhơn Phước Phổ Nhơn Đức Phổ
4 UBND Phổ Ninh Tại nhà riêng Nguyễn Hữu Huề 01274753358 An Ninh Phổ Ninh Đức Phổ
Tại UBND Phổ Ninh Nguyễn Thị Ngọc Kiểm 01633555602 Vinh Bình Phổ Ninh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Trí Đức 0961293283 An Trường Phổ Ninh Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Ngọc Cảnh 0988174165 Thanh Lâm Phổ Ninh Đức Phổ
Tại nhà riêng Đỗ Thị Minh Tuyết 01653908258 An Trường Phổ Ninh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Lê 0982494574 Vình Bình Phổ Ninh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Hồng Trang 01677537807 Vình Bình Phổ Ninh Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Trọng Thủy 01694899278 An Ninh Phổ Ninh Đức Phổ
5 UBND Thị Trấn Tại nhà riêng Võ Hoài Ân 0977964569 TDP 3 Thị Trấn Đức Phổ
Tại nhà riêng Lê Thị Hồng Thủy 0987253843 TDP 6 Thị Trấn Đức Phổ
Tại UBND Thị Trấn Huỳnh Thị Kim Nương 01676096046 TDP 2 Thị Trấn Đức Phổ
Tại nhà riêng Lê Thị Hoa 01693607826 TDP 1 Thị Trấn Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Thị Kim Nhung 0987064052 TDP 2 Thị Trấn Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Tấn Tiến 01638639602 TDP 4 Thị Trấn Đức Phổ
6 UBND Phổ Minh Tại nhà riêng Thới Thị Thanh Thu 01639892125 Tân Mỹ Phổ Minh Đức Phổ
Tại UBND Phổ Minh Huỳnh Thị Bích Liễu 01677597811 Tân Tự Phổ Minh Đức Phổ
Tại nhà riêng Đặng Thị Hồng Trang 0978171579 Tân Tự Phổ Minh Đức Phổ
Tại nhà riêng Tô Thị Nữ 0984892492 Tân Bình Phổ Minh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Lý 0961548672 Sa Bình Phổ Minh Đức Phổ
Tại nhà riêng Mai Thị Nghĩa 01684863165 Hải Môn Phổ Minh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Lễ 01677014522 Trường Sanh Phổ Minh Đức Phổ
7  UBND Phổ Vinh Tại UBND Phổ Vinh Trần Thị Kim Chi 01657899947 Trung Lý Phổ Vinh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan 01666335040 Đông Thuận Phổ Vinh Đức Phổ
Tại nhà riêng Hồ Bường 0914043013 Phi Hiển Phổ Vinh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Khắc Sinh 0966817889 Trung Lý Phổ Vinh Đức Phổ
8 UBND Phổ Phong Tại nhà riêng Huỳnh Ngọc Thanh 0935127402 Hiệp An Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Văn Phổ 01654958590 Vĩnh Xuân Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Hoàng Hồng Huy 0984504562 Gia An Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Ngọc Duy 01685712091 Tân Phong Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Lê Văn Bình 01685695857 Hùng Nghĩa Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Đặng Phong Vũ 01660335062 Vạn Lý Phổ Phong Đức Phổ
Tại UBND Phổ Phong Nguyễn Văn Đồng 0942082861 Tân Phong Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Bích Thảo 01648468848 Trung Liêm Phổ Phong Đức Phổ
Tại nhà riêng Đỗ Thị Kim Trinh 0946763023 Tân Phong Phổ Phong Đức Phổ
9 UBND Phổ Văn Tại nhà riêng Nguyễn Ý 01227561289 Tập An Nam Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Thị Ánh Hiền 0966441682 Văn Trường Phổ Văn Đức Phổ
Tại UBND Phổ Văn Phạm Hùng Mạnh 0975441792 Đông Quang Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Văn Bột 01669898650 Văn Trường Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Phạm Thị Tình 01669898650 Đông Quang Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Phạm Thị Bích Vân 01669898650 Tập An Nam Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Phạm Thị Hòa 01669898650 Tập An Bắc Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Văn Sáu 0945278295 Tập An Bắc Phổ Văn Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Nhung 0911744646 Thủy Triều Phổ Văn Đức Phổ
10  UBND Phổ Thuận Tại UBND Phổ Thuận Trịnh Thị Thùy Trâm 0986958926 Vùng 4 Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Phan Thị Bích Ái 01299519589 Mỹ Thuận Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Văn Hải 0913418558 Kim Giao Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Trịnh Thị Lâm 01675666155 Mỹ Thuận Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Kim Liên 01679319017 Thiệp Sơn Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Thị Nguyệt Hồng 01662662308 Vùng 4 Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Huỳnh Thị Mai 01655422075 Vùng 5 Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Trần Thị Hồng 01274781458 An Định Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Dậu 01688264179 Thanh Bình Phổ Thuận Đức Phổ
Tại nhà riêng Ngô Thị Thu Tám 01686203596 Vùng 5 Phổ Thuận Đức Phổ
11 UBDN Phổ Thạnh  Tại UBDN Phổ Thạnh Lê Minh Phụng 0916595869 La Vân Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Lê Văn Hùng 0908337718 Thạch By 2 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Thị Thu Nguyệt 0948900932 Thạch By 2 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Ly 0984504584 La Vân Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Võ Thị Thanh Thư 0945052967 Thạnh Đức 2 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Võ Thị Triều 0942098591 La vân Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Đỗ Quốc Đạt 01695516362 Thạch By 1 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Nguyễn Hoàng Duy 0988050089 Long Thạnh 1 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Võ Đông Châu 0975610816 Thạch By 1 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Võ Thị Sương 01666023283 Thạnh Đức 1 Phổ Thạnh Đức Phổ
Tại nhà riêng Lê Thị Thu Thanh 01655112715 Thạch By 2 Phổ Thạnh Đức Phổ
II Tổ chức kinh tế            
               
1 Đại lý thu Bưu điện  Tại BĐH Đức Phổ Nguyễn Thị Thúy 0918 441 979 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Phạm Thị Như Quỳnh 0942478666 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Bùi Thị Như Hoa 0917876468 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Nguyễn Thị Ngọc Loan 0914377123 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Nguyễn Thị Bảo Huyền 00912 404 806 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Đỗ Tiến Sáu 0913438069 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Trần Thị Thu Trang 0914963357 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Nguyễn Thị Thanh Hải 0949532525 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Hồ Thị Sen 0944451639 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Cao Thị Bich Ngọc 0916259479 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Đỗ Thị Hiền Thu 0909655976 TDP 5 Thị trấn Đức Phổ Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Minh Trương Thị Thùy Dương 0917241137 Tân Tự Phổ Minh Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Châu Phạm Thị Mến 0941389904 Châu Me Phổ Châu Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Thạnh Huỳnh Thị Lựu 0984002761 Thạch By 2 Phổ Thạnh Đức Phổ
Nguyễn Thị Bích Tâm 0935020004 La Vân Phổ Thạnh Đức Phổ
Trần Thị Minh Đức 0914357156 La Vân Phổ Thạnh Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Vinh Huỳnh Thị Ngọc Hoa 0917958479 Trung Lý Phổ Vinh Đức Phổ
Trương Thị Rê Pét Ka 0903177956 Trung Lý Phổ Vinh Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Cường Trương Thị Bích Lâm 0985193869 Nga Mân Phổ Cường Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Khánh Ngô Thị Thu Hiếu 0917202822 Trung Sơn Phổ Khánh Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Hòa Phan Thị Diễm Thúy 0917241139 Hòa Thạnh Phổ Hòa Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ Nhơn Nguyễn Thị Bích Hạnh 0917241019 An Lợi Phổ Nhơn Đức Phổ
Điểm VH xã Phổ An Võ Thị Ngân 0911390082 An Thạch Phổ An Đức Phổ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây