Đại lý Thu huyện Bình Sơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI       Phụ lục 01  
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BÌNH SƠN          
               
THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA HUYỆN BÌNH SƠN
               
STT Khối/ Loại hình
Đại lý thu
Điểm thu Họ và tên Điện thoại liên hệ Địa chỉ điểm thu
Số nhà/
thôn/ tổ
Xã/ phường/ thị trấn  Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố 
I UBND xã            
1 UBND xã Bình Dương Nhà riêng Đặng Công Sơn 0909183088 Đông Yên I Xã Bình Dương Bình Sơn
    UBND xã Bình Dương Nguyễn Thị Tuyết Sương 01676751812 Mỹ Huệ III Xã Bình Dương Bình Sơn
2 UBND xã Bình Hòa Nhà riêng Trương Công Thống 0972371418 Thôn III Xã Bình Hòa Bình Sơn
    UBND xã Bình Hòa Lê Thị Nga 01682437100 Thôn III Xã Bình Hòa Bình Sơn
3 UBND xã Bình Minh UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Vi 0905789249 Tân Phước Đông Xã Bình Minh Bình Sơn
4 UBND xã Bình Trung UBND xã Bình Trung Nguyễn Thị Thủy 01206076839 Đông Thuận Xã Bình Trung Bình Sơn
    Nhà riêng Trần Kim Đa 0935243507 Phú Lễ 2 Xã Bình Trung Bình Sơn
5 UBND xã Bình Chương UBND xã Bình Chương Phạm Thị Thắng 01673551138 An Điềm I Xã Bình Chương Bình Sơn
      Phạm Sửu 0985262079 An Điềm I Xã Bình Chương Bình Sơn
6 UBND xã Bình Trị UBND xã Bình Trị Nguyễn Thị Lương 0932533442 An Lộc Xã Bình Trị Bình Sơn
      Nguyễn Thị Kim Dung 01653335830 An Lộc Xã Bình Trị Bình Sơn
      Nguyễn Thị Lệ Hồng 0915705159 An Lộc Xã Bình Trị Bình Sơn
7 UBND xã Bình Thanh Đông UBND xã Bình Thanh Đông Nguyễn Thị Bình 01689597178 Tham Hội 2 Xã Bình Thanh Đông Bình Sơn
8 UBND xã Bình Thanh Tây Nhà riêng Nguyễn Xuân Tình 0988945702 Phước Hòa Xã Bình Thanh Tây Bình Sơn
9 UBND xã Bình Thanh Thới Nhà riêng Lý Thị Quyên 01679441757 Giao Thủy Xã Bình Thới Bình Sơn
    UBND xã Bình Thới Đặng Thị Kim Hoa 0915636650 Giao Thủy Xã Bình Thới Bình Sơn
10 UBND xã Bình Mỹ UBND xã Bình Mỹ Lê Thị Kim Én 0985421060 Thạch An Xã Bình Mỹ Bình Sơn
    Nhà riêng Lê Thị Thảo 0902131360 Thạch An Xã Bình Mỹ Bình Sơn
11 UBND xã Bình Long UBND xã Bình Long Hồ Thị Thanh Phong 01656324506 Long Vĩnh Xã Bình Long Bình Sơn
12 UBND xã Bình Khương UBND xã Bình Khương Nguyễn Thị Như Ngọc 0909467286 Thanh Trà Xã Bình Khương Bình Sơn
13 UBND xã Bình Hiệp Nhà riêng Phạm Văn Dương 0914080359 Liên Trì Xã Bình Hiệp Bình Sơn
14 UBND xã Bình Phước UBND xã Bình Phước Võ Thị Liễu 0987911791 Phú Long 2 Xã Bình Phước Bình Sơn
15 UBND xã Bình Tân Nhà riêng Nguyễn Thị Hồng Sen 0978145608 Nhơn Hòa 1 Xã Bình Tân Bình Sơn
16 UBND xã Bình An UBND xã Bình An Huỳnh Thị Ái 0988106091 Tây Phước I Xã Bình An Bình Sơn
17 UBND xã Bình Nguyên UBND xã Bình Nguyên Nguyễn Hàng 0979591198 Nam Bình 2 Xã Bình Nguyên Bình Sơn
18 UBND Thị trấn Châu ổ UBND Thị trấn Châu ổ Lê Thị Lý 0989691307 TDP3 TT Châu ổ Bình Sơn
      Mai Văn Thơ 0919339315 TDP3 TT Châu ổ Bình Sơn
19 UBND Phú UBND xã Phú Phạm Thị Thu Phương 0917917529 Phú Nhiêu 2 Xã Bình Phú Bình Sơn
II Đơn vị sự nghiệp            
III Tổ chức Chinh trị - Xã hội            
1 Hội nông dân huyện Bình Sơn Nhà riêng Phạm Văn Thanh 0944452603 Nam Thuận Xã Bình Chương Bình Sơn
    Hội nông dân
 huyện Bình Sơn
Phạm Thị Kim Oanh 0936522157 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Đinh Dũng 0978077989 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Huỳnh Huế 0978098458 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Võ Trung Hiếu 01659873923 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Mai Hường 0969127745 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Vân Nga 0934712935 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Phạm Huyện 01698500143 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Lê Thị Lành 0978045258 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Anh Thư 01666034330 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Võ Thị Thôi 01638186685 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Thu Nga 01249949538 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Đỗ Tri 0914528958 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Văn Thị Minh Nguyệt 01694996357 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Phan Thị Ánh Nguyệt 0938767505 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Võ Thị Minh Trang 0962862032 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Kim Sâm 0983965811 TDP1 Thị trấn Châu ổ Bình Sơn
IV Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp            
V Tổ chức kinh tế            
1 Đại lý thu Bưu điện Bưu điện huyện Bình Sơn Hà Thị Thu Thủy 0919186379 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Thanh Nga 0944620937 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Võ Thị Mỹ Vỹ 0944186899 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0949542077 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Ngô Thị Hồng Thắm 0914361477 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Trương Thị Phúc 01238508753 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Lê Thế Hiển 0919949291 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Nguyễn Thị Phượng 01275711505 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Huỳnh Thị Cát Tường 0934889642 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Lộ Thị Thư 0918040292 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Châu Thị Như Ý 0948025637 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    Võ Thị Viễn 0913437577 TDP2 TT Châu ổ Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Thanh Đông Nguyễn Thành Lê 0984908469 Tham Hội 1 Bình Thanh Đông Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Chương Thới Thị Tường Vi 0948707253 An Điềm II Bình Chương Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Thới Đinh Thị Ngọc Lê 0942961357 An Châu Bình Thới Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Dương Đoàn Thị Hồng Thủy 0944436800 Mỹ Huệ III Bình Dương Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Trị Lê Thị Thư 0915590577 Phước Hòa Bình Trị Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Khương Tống Thị Minh Tâm 0949094561 Thanh Trà Bình Khương Bình Sơn
    BĐ VHX Bình An Nguyễn Thị Lệ Thu 01662233831 An Khương Bình An Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Thanh Tây Nguyễn Thị Thu Thủy 0987675025 Thạnh Thiện Bình Thanh Tây Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Long Châu Thị Thanh Trang 0975579594 Long Vĩnh Bình Long Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Mỹ Trương Thị Định 0961760769 Thạch An Bình Mỹ Bình Sơn
    BĐ VHX Bình Nguyên Nguyễn Thị Thu Vấn 0916464555 Nam Bình 1 Bình Nguyên Bình Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây